Uşak Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

2020 yılı Hizmet İçi Eğitim Programı çerçevesinde 25 Kasım 2020 tarihinde Üniversitemiz personeline "Stres Yönetimi" konulu eğitim verildi.

Hizmet İçi Eğitim Şubesi tarafından online olarak düzenlenen eğitime Doç. Dr. Zülfiye ACAR ŞENTÜRK konuşmacı olarak katıldı.


25 Kasım 2020