Uşak Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı
Hizmet İçi Eğitim (Öğrenci ve Personel Disiplin Soruşturmaları)
Etkinlik Tarihi 28 Nisan 2023
Etkinlik Yeri
In-Service Training (Student and Staff Disciplinary Investigation)
Etkinlik Tarihi 28 Nisan 2023
Etkinlik Yeri
Hizmet İçi Eğitim (Kamu Kaynaklarının Etkin, Verimli ve Ekonomik Kullanılmasının Amaçlanması)
Etkinlik Tarihi 19 Nisan 2023
Etkinlik Yeri
In-Service Training (Aiming at the Effective, Efficient and Economical Use of Public Resources)
Etkinlik Tarihi 19 Nisan 2023
Etkinlik Yeri
Hizmet İçi Eğitim (Protokol Kuralları)
Etkinlik Tarihi 24 Mart 2023
Etkinlik Yeri Mustafa Kemal Paşa Amfisi
In-Service Training (Protocol Rules)
Etkinlik Tarihi 24 Mart 2023
Etkinlik Yeri
Hizmet İçi Eğitim (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu)
Etkinlik Tarihi 17 Mart 2023
Etkinlik Yeri
In-Service Training( Personal Data Protection Law)
Etkinlik Tarihi 17 Mart 2023
Etkinlik Yeri
Hizmet İçi Eğitim (EBYS Sisteminin Kullanımı)
Etkinlik Tarihi 28 Aralık 2022
Etkinlik Yeri
In-Service Training (Use of EBYS System)
Etkinlik Tarihi 28 Aralık 2022
Etkinlik Yeri