Uşak Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı
Hizmet İçi Eğitim (Pandemi Sürecinde Sosyal Hayat ve Psikolojik Sorunlar)
Etkinlik Tarihi 02 Aralık 2022
Etkinlik Yeri
In-Service Training (Social Life and Psychological Problems in the Pandemic Process)
Etkinlik Tarihi 02 Aralık 2022
Etkinlik Yeri
Hizmet İçi Eğitim (Teknoloji Kullanımı ve Bağımlılık)
Etkinlik Tarihi 28 Ekim 2022
Etkinlik Yeri
In-Training (Technology Service Usage and Addiction)
Etkinlik Tarihi 28 Ekim 2022
Etkinlik Yeri
Hizmet İçi Eğitim (İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirimleri)
Etkinlik Tarihi 28 Eylül 2022
Etkinlik Yeri
In-Service Training (Work Accident and Occupational Disease Notifications)
Etkinlik Tarihi 28 Eylül 2022
Etkinlik Yeri
In-Service Training (Ethical Behavior Principles for Public Officials)
Etkinlik Tarihi 20 Mayıs 2022
Etkinlik Yeri
Hizmet İçi Eğitim (Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri)
Etkinlik Tarihi 20 Mayıs 2022
Etkinlik Yeri
Training (Police Defense Techniques and Riot Force Training)
Etkinlik Tarihi 18 Mayıs 2022
Etkinlik Yeri
Eğitim (Polis Savunma Teknikleri ve Çevik Kuvvet Eğitimi)
Etkinlik Tarihi 18 Mayıs 2022
Etkinlik Yeri