Uşak Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı
Hizmet İçi Eğitim (Temel İstatistik Eğitimi)
Etkinlik Tarihi 20 Eylül 2023
Etkinlik Yeri
In-Service Training (Basic Statistics Training)
Etkinlik Tarihi 20 Eylül 2023
Etkinlik Yeri
Hizmet İçi Eğitim (Ek Ders Uygulamaları ve Ek Ders Ücretleri)
Etkinlik Tarihi 21 Haziran 2023
Etkinlik Yeri
In-Service Training (Additional Course Applications and Additional Course Fees)
Etkinlik Tarihi 21 Haziran 2023
Etkinlik Yeri
Hizmet İçi Eğitim (Eylem/Faaliyet Planı Hazırlama Eğitimi)
Etkinlik Tarihi 12 Haziran 2023
Etkinlik Yeri
In-Service Training (Training on Preparing an Action/Activity Plan)
Etkinlik Tarihi 12 Haziran 2023
Etkinlik Yeri
Hizmet İçi Eğitim (Günlük Yaşamda ve Tarımda Suyun Tasarruflu Kullanılması)
Etkinlik Tarihi 02 Haziran 2023
Etkinlik Yeri
In-Service Training (Efficient Use of Water in Daily Life and Agriculture)
Etkinlik Tarihi 02 Haziran 2023
Etkinlik Yeri
In-Service Training (Ethical Behavior Principles of Public Officials)
Etkinlik Tarihi 25 Mayıs 2023
Etkinlik Yeri
Hizmet İçi Eğitim (Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri)
Etkinlik Tarihi 25 Mayıs 2023
Etkinlik Yeri