Uşak Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı
Hizmet İçi Eğitim (Taşınır Kayıt İşlemleri ve Doğrudan Temin)
Etkinlik Tarihi 22 Nisan 2022
Etkinlik Yeri
In-Service Training (Mobile Registration Procedures and Direct Supply)
Etkinlik Tarihi 22 Nisan 2022
Etkinlik Yeri
Hizmet İçi Eğitim (Etkili İletişim)
Etkinlik Tarihi 23 Mart 2022
Etkinlik Yeri
Hizmet İçi Eğitim (Bağımlıya Yaklaşım)
Etkinlik Tarihi 16 Mart 2022
Etkinlik Yeri
Memur ve Akademisyen Maaş Uygulamaları Konusunda Üniversiteler Arası İstişare Toplantısı Düzenlendi
Etkinlik Tarihi 30 Eylül 2021
Etkinlik Yeri Online
Inter-University Consultation Meeting on Civil Servant and Academician Salary Practices was Held
Etkinlik Tarihi 30 Eylül 2021
Etkinlik Yeri
Hizmet İçi Eğitim (Kamu Görevlileri Etik Davranış Kuralları)
Etkinlik Tarihi 28 Eylül 2021
Etkinlik Yeri
Hizmet İçi Eğitim (EBYS Sistem Kullanımı)
Etkinlik Tarihi 17 Eylül 2021
Etkinlik Yeri
Hizmet İçi Eğitim (E-Devlet Üzerinden Yolluk Bildirimi ve Aile Yardımı Bildirimi Hazırlanması)
Etkinlik Tarihi 16 Haziran 2021
Etkinlik Yeri
Hizmet İçi Eğitim (Kişisel Verilerin Korunması ve Bilgi Güvenliği)
Etkinlik Tarihi 10 Haziran 2021
Etkinlik Yeri