Uşak Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

AKADEMİK PERSONEL FORMLAR

Aile Durum ve Aile Yardm Bildirimi E-Devlet.pdf

Akademik Personel Yurt İçi ve Yurt Dışı Görevlendirme Beyan Formu.docx

EMEKLİLİK DİLEKÇESİ.docx

DOÇENTLİK SÖZLÜ TUTANAĞI.doc

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu.docx

Hastalık İzin Formu.doc

HİZMET BELGESİ TALEP FORMU.docx

Hizmet Birleştirme Talep Formu.docx

Hizmet Pasaportu Talep Formu

HİZMET PASAPORTU TALEP FORMU ÖRNEK.doc

Hususi Pasaport Talep Formu

Hususi Pasaport Talep Formu ÖRNEK.doc

İzin Talep Formu.docx

JÜRİ ÜYELİĞİ ÜCRET BEYAN FORMU.doc

Mal Bildirim Formu.xls

Mecburi Hizmet Yükümlüleri İçin Nakil Talep Formu.doc

ONAYLI İZİN İPTALİ TALEP DİLEKÇESİ.docx

Öğretim Elemanları Faaliyet Raporu.docx

Öğretim Üyesi Yeniden Atama Puan Tablosu.docx

PERSONEL İLİŞİK KESME BELGESİ FORMU.docx

Personel Oryantasyon Eğitim Formu.docx

Personel Kimlik Kartı Talep Formu.docx

Refakatçi İzin Formu.docx

Taahhütname ve Kefalet Senedi (2547 Sayılı Kanun 35.Madde).doc

Tedavi Yardımı Beyannamesi.doc

Yabancı Dil Eğitimine Gönderilen Kamu Personeline Mahsus Yüklenme Senedi.docx

Yurt Dışı İzin İstek Formu.doc

Yurtdışına Gönderilen Kamu Personeline Mahsus Yüklenme Senedi ve Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet Senedi.doc

 

YABANCI UYRUKLU PERSONEL FORMLAR

İlk Atamada İstenilen Evraklar.docx

GÖREV SÜRESİ UZATIMINDA İSTENEN EVRAKLAR.docx

Açık Kimlik Formu.doc

Vize Talep Formu (VISA REQUEST FORM).doc

Yabancı Uyruklu Bilgi Derleme ve Kimlik Formu-İlk Atama.xlsx

Yabancı Uyruklu Bilgi Derleme ve Kimlik Formu-Görev Süresi Uzatımı.xlsx

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarına İlişkin Bilgileri Gösterir Tablo.xls

 

İDARİ PERSONEL FORMLAR

Aday Memur Staj Değerlendirme Formu.doc

Aile Durum ve Aile Yardm Bildirimi E-Devlet.pdf

Banka Tercih Dilekçe Örneği (Emeklilik).docx

Devlet Memurları Yemin Belgesi Formu.doc

EMEKLİLİK TALEP DİLEKÇESİ.docx

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu.docx

Hastalık İzin Formu.doc

HİZMET BELGESİ TALEP FORMU.docx

Hizmet Birleştirme Talep Formu.docx

Hizmet Pasaportu Talep Formu

Hizmet İçi Eğitim Talep Formu.docx

Hususi Pasaport Talep Formu

İzin İstek Formu (Sürekli İşçiler İçin).docx

İzin Talep Formu.docx

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Formu.doc

Mal Bildirim Formu.docx

ONAYLI İZİN İPTALİ TALEP DİLEKÇESİ.docx

PERSONEL İLİŞİK KESME BELGESİ FORMU.docx

Personel Kimlik Kartı Talep Formu.docx

Personel Oryantasyon Eğitim Formu.docx

Refakatçi İzin Formu.doc

Yurt Dışı İzin İstek Formu.doc

Son Görev Raporu Formu.docx

ÜNİVERSİTEMİZDE GÖREVE YENİ BAŞLAYAN PERSONELİN YAPMASI GEREKENLER LİSTESİ.docx

ÖZLÜK HAKLARI VE TAHAKKUK FORMLAR

2547-31. MD./657-89. MD. UYARINCA GÖREVLENDİRİLEN PERSONEL BİLGİ FORMU.docx

2547 31.-40. MD.-657 89. MD. EK DERS ÖDEME İCMALİ.xls

AİLE DURUM VE AİLE YARDIM BİLDİRİMLERİNİN E-DEVLET ÜZERİNDEN GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA KILAVUZU.pdf

AKADEMİK TEŞVİK PUANI BİLDİRİM TABLOSU

AYLIK FAZLA MESAİ PUANTAJI.xls

BİRİM 657 4-B SÖZLEŞMELİ PERSONEL AYLIK PUANTAJI.xls

BİRİM 2547-31. MD. 657-89. MD. UYARINCA GÖREVLİ PERSONEL AYLIK PUANTAJI.xls

BİRİM ARAZİ TAZMİNATI ÇİZELGESİ.xlsx

BİRİM FİNAL SINAVI ÜCRETİ BİLGİ FORMU.xlsx

BİRİM YABANCI UYRUKLU PERSONEL AYLIK PUANTAJI.xls

BORÇ BİLDİRİMİ TEBLİĞ-TEBELLÜĞ BELGESİ.docx

DOĞUM YARDIMI BAŞVURU DİLEKÇESİ.pdf

DÖNER SERMAYE (EK ÖD.-PERF. ÖD.-VB.) ÖDEMELERİ BİLDİRİM LİSTESİ.xls

E-DEVLET ÜZERİNDEN YOLLUK VE AİLE BEYANI GÖNDERİMİ-HİZMET İÇİ EĞİTİM SLAYTI.pptx

E-YOLLUK BİLDİRİMİ HAZIRLAMA KILAVUZU.pdf

EMEKLİ YOLLUĞU BORDROSU.xlsx

FHZ BİLDİRİM LİSTESİ-5510 (AYLIK).xlsx

FHZ BİLDİRİM LİSTESİ-5434 (YILLIK).xlsx

GELİR VERGİSİ KAPSAMINDA YAPILAN ÖDEMELERİN KADRO YERLERİNE BİLDİRİM FORMU.docx

GÖREVLENDİRİLEN PERSONEL KARŞI KURUMDAN ALINAN ÜCRET TEBLİĞ-TEBELLÜĞ BELGESİ.docx

JÜRİ ÜYELİĞİ ÜCRET BEYAN FORMU.doc

KİŞİ BORCU FAİZ HESAPLAMA CETVELİ.xlsx

KURUMSAL MÜŞTERİ NUMARALARI (İŞ BANKASI).pdf

MEB OKUL DENEYİMİ-ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI GÖREVLİ PERSONEL LİSTESİ.xlsx

ÖZLÜK HAKLARI HATALI ÖDEME BAŞVURU DİLEKÇESİ.docx

PERSONEL İLİŞİK KESME BELGESİ FORMU.docx

PERSONEL NAKİL BİLDİRİMİ (KURUM DIŞI).docx

PERSONEL NAKİL BİLDİRİMİ (KURUM İÇİ).docx

SİSTEM DIŞI EK DERS ÖDEME İCMALİ.xls

SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU TALEP DİLEKÇESİ.docx

TAHAKKUK EVRAKI TESLİM TUTANAĞI.docx

TELAFİ DERSİ BAŞVURU DİLEKÇESİ.docx

YENİ E-YOLLUK UYGULAMA KILAVUZU.pdf

YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU BİLDİRİMİ-FORMÜLLÜ.xls

YURTİÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU BİLDİRİMİ-FORMÜLLÜ.xls

YURTİÇİ SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU BİLDİRİMİ-FORMÜLLÜ.xls

 


Oluşturma: 27 Temmuz 2022