Uşak Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

 

 

1.Üniversitenize yeni atandım, maaşımı alabilmem için hangi belgeleri nereye vermem gerekir?

"Aile Durumu Bildirimi Formu“ ve  Aile Yardimi Bildirimi Formu"  ile birlikte Üniversitemizin maaş ödemesi ile ilgili sözleşme yaptığı bankadan hesap açtırarak, hesap bilgilerini Personel Daire Başkanlığına bildirilmeniz gerekmektedir.

 

2.Üniversitenize yeni atandım,  ilk maaşımı ne zaman alırım?

Göreve başlama tarihini takip eden aybaşında (ayın 15’inde) memurun tam maaşı ile birlikte gün hesabı alacakları ödenir. (657 sayılı Kanun md.165)

 

3.Doçent unvanı aldım, neden maaşımda bir değişiklik olmadı?

Doçent unvanı aldığınız tarihten itibaren ek ders ücretiniz değişmektedir. Ancak kadroya atamanız gerçekleşmediğinden maaşınızda bir değişiklik olmamaktadır. (2914 sayılı Kanun md.3)

 

4. Profesör kadrosuna atandım. Makam tazminatım ne zaman 6000 olur?

Kadroya atandığınız tarihten itibaren 3 yılı doldurmanız halinde 6000 makam tazminatı almaya hak kazanırsınız.(657 sayılı Kanun em. 26- 2914 sayılı Kanunun Ek md.2)

 

5.Doçent kadrosuna atandım. Makam tazminatı almaya ne zaman hak kazanırım?

Kazanılmış hak aylığınız 1.derece olmak şartıyla 2000 makam tazminat almaya hak kazanırsınız. (657 sayılı Kanun Ek md. 26- 2914 sayılı Kanun Ek md.2)

 

6.Profesör kadrosuna atandım Ek göstergemin 6400 olması için hangi koşulları sağlamam gerekmektedir?

Profesörlerden rektör, rektör yardımcısı, dekan, dekan yardımcısı, yüksekokul müdürü olanlar ile profesörlük kadrosunda 4 yılını tamamlayanlar hak kazanabilir. (2914 sayılı Kanun md.5)

 

7.Yabancı dil sınavından 70 aldım Yabancı Dil Tazminatına hak kazanır mıyım?

27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi hükmünce Yabancı Dil Tazminatı Ödenmektedir.(375 sayılı KHK md.2) Yabancı Dil Puanına göre Üniversitemiz tarafından yapılan ödemelere ilişkin tablo aşağıdaki gibidir.

 

YABANCI DİL TAZMİNATI GÖSTERGELERİ

 

(Değişik: 19/11/2008 tarihli Başbakan Onayı)

 

 

(A) DÜZEYİ

(B) DÜZEYİ

(C) DÜZEYİ

96 - 100 PUAN

90 - 95 PUAN

 

1-Yabancı Dil Bilgisinden Kurumlarınca Yararlanılan Personele Bildiği Her Bir Dil İçin

 

 

 

 

1200

 

 

 

900

 

 

 

600

 

 

 

300

 

2- Diğer Personele Bildiği Her Bir Dil İçin

 

 

 

750

 

 

750

 

 

500

 

 

250

 

 

8.Yabancı Dil Tazminatından yararlanabilmem için ne yapmam gerekir?

YDS-YÖKSİS sonuç belgenizi dilekçeniz ekinde biriminiz aracılığı ile Personel Daire Başkanlığına bildirmeniz halinde gerekli işlemler yapılacaktır.

 

9.Bekâr olarak göreve başlayan bir personelin evlenmesi veya evli olan personelin çocuğu olması (yeni doğum) halinde Aile Yardımı alabilmesi için ne yapması gerekir?

“Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneğine evlendiği; çocuk için ödenen yardıma da çocuğunun doğduğu tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır.” (657 sayılı Kanun md.204)

Evlenen personel evlenme cüzdanı, kendi ve eşinin nüfus cüzdanının fotokopisini eklediği dilekçesi, Aile yardımı ödeneğinden faydalanabilmesi için "Aile Durumu Bildirimi Formu" ile birlikte,

 

10.Boşanmam durumunda Maaş ile ilgili yapmam gereken işlemler nelerdir?

“Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneği hakkını eşinden boşanma veya eşinin ölümü, çocuk için ödenen yardım ödeneği hakkını da çocuğun ölümü veya 206’ ncı maddedeki hallerin vukuunu takip eden aybaşından itibaren kaybeder.” (657 sayılı Kanun md.205)  

Biriminiz aracılığıyla yeni nüfus cüzdanı fotokopisiyle düzenleyeceğiniz "Aile Yardimi Bildirimi Formu" ve "Tedavi Yardımı Beyannamesi" formlarını doldurarak ve Mahkeme kararını dilekçeye ekleyerek Personel Daire Başkanlığına bildirmeniz halinde gerekli işlemler yapılacaktır.

 

11.Kıdem yılım 30 olmasına rağmen terfi belgesinde neden 25 yıl gözüküyor?

Kıdem göstergesi her hizmet yılı için 20 olarak belirlenmiştir. 25 ve daha fazla hizmet yılını dolduranlar için gösterge rakamı 500 olarak hesaplanır. Kıdem aylığı 25 yıla kadar verilmektedir. (27.6.1989 tarihli - 375 sayılı KHK’ nin değişik md. 1)


Oluşturma: 19 Nisan 2018