Uşak Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı


 

 1.Hazırlık sınıfı okudum, bu durumda kademe ilerlemesi yapılır mı? Bunun için hangi belgelerle, nereye başvurmam gerekir?

Bu kapsamda sadece ilköğretim ve lise öğrenimindeki hazırlık sınıfı değerlendirilir. Üniversite öğrenimindeki hazırlık sınıfı

bu değerlendirme kapsamına alınmaz. Hazırlık sınıfı değerlendirmesi sonucu memura bir kademe ilerlemesi verilir.

Bunlardan teknik öğretim okulları mezunlarına, meslekleri ile ilgili görevlerde çalışmaları halinde ayrıca bir kademe

ilerlemesi daha verilir.

Hazırlık sınıfı okuduğunuza dair onaylı bir belge ile durumunuzu Biriminiz aracılığı ile Personel Daire Başkanlığına

bildirmeniz

halinde gerekli işlemler yapılacaktır. (657 sayılı Kanun md. 36/A bendi 6-b fıkrası)

 

 

2.Yüksek lisans/Doktoramı tamamladım, bu durumda kademe ilerlemesi yapılır mı? Bunun için hangi

belgelerle nereye başvurmam gerekir?

Memura yüksek lisans değerlendirmesinde bir kademe, mesleğiyle ile aynı konuda yapılan doktora değerlendirmesinde

iki kademe ilerlemesi verilir. Durumunuzu Biriminiz aracılığı ile Personel Daire Başkanlığına belgelemeniz halinde

gerekli işlemler yapılacaktır.(657 sayılı Kanun md. 36/A-9)

 

 

3.İşe başlama tarihimiz aynı olmasına rağmen; neden arkadaşımın derece/kademesi benden daha ileride

veya geride görünüyor?

Sınıfların öğrenim durumlarına göre giriş ve yükselebilecek derece ve kademeleri memurların işe başlayış tarihi aynı

olmasına rağmen derece/kademe durumunda farklılık gösterebilir.(657 sayılı Kanun md. 36/A)

 

 

4.Öğrenim durumumda değişiklik oldu, Birimim aracılığı ile Personel Daire Başkanlığına bildirmeme rağmen

derece- kadememde herhangi bir değişiklik olmadı neden?

Bu durum intibak işlemleri kapsamında değerlendirilmektedir. 657 sayılı Kanuna göre “Memuriyette iken veya memuriyetten

ayrılarak (657 sayılı Kanun m. 87 kurumlarda çalışanlar dâhil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden

başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi

aşamayacağından” (657 sayılı Kanun md. 36/A-12) siz emsalinizin ulaştığı derece ve kademeyi aştığınız için durumunuzda

herhangi bir değişiklik olmamıştır.  

 

 

5.SSK - BAĞKUR Hizmet birleştirmesi yapmak için gereken işlemler nelerdir?

SSK ve BAĞ-KUR’a tabi hizmetlerin Emekli Sandığı hizmetleri ile birleştirilmesini isteyen personel, en son çalıştığı ili ve

sigorta numarasını dilekçesinde belirterek ve hâlihazırda çalıştığı birime verecektir. Birimin üst yazıyla birlikte istenen belgeleri:

Dilekçe, Nüfus cüzdanı fotokopisi, Halen çalışmakta olduğu kadrosu ile sigortalı olarak çalıştığı unvanı aynı olanlar

(Mühendis, Mimar, Tekniker, Teknisyen veya Sağlık Personeli gibi) sigortalı olarak çalıştığı işyerlerinden çalışma tarihlerini

ve unvanını belirten çalışma belgesini ilgili birim aracılığı ile Personel Daire Başkanlığına iletmesi halinde durum değerlendirmesi

yapılır. (657 sayılı Kanun md. 36/C)

 

 

6.Aylıksız izinden döndüm, terfi tarihim neden değişti?

 Aylıksız izinde geçirdiğiniz süreler (askerlik hizmeti ve doğum sonrası kullanılan aylıksız izinler "6663 Sayılı Kanun 10.02.2016

tarihli Resmi Gazeteye istinaden" hariç) memuriyet hizmetinden sayılmadığı için terfi      tarihiniz çalışmadığınız süre kadar

geri çekilmektedir. (657 sayılı Kanun md. 83-84)

 

 

7.Askerlikte geçen süre Memuriyet hizmetime sayılıyor mu?

                 Askerlikte geçirdiğiniz süre, memuriyet hizmet sürenize eklenir. (657 sayılı Kanun md.83-84)

 


Oluşturma: 19 Nisan 2018