Uşak Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

 

 

 

1.Kimler hususi damgalı(Yeşil) Pasaport alabilirler?

5682 Sayılı Pasaport kanununun 14. Maddesinde yer alan kişilere (birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan

veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden

kesilmeksuretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerine) 5 yıl süreli olarak İl emniyet

müdürlükleri tarafından verilir. Harca tabi olmayıp yeni pasaportlarda sadece cüzdan bedeli alınır.

(5682 sayılı Kanun md.14)

 

 

2.Hususi damgalı pasaport (Yeşil Pasaport) alabilmek için istenilen belgeler nelerdir?

Emekliler/Ayrılanlar için:

Üniversitemizden emeklilik veya müstafi, çekilme ve İstifa gibi sebeplerden dolayı ayrılmış olan kişiler Başkanlığımıza bir

dilekçe ile müracaat ederler, Başkanlığımızdan alacağı Emekli veya ayrıldığı(Müstafi, Çekilme, İstifa) tarihteki kadro

derecesini gösteren belge ile İl Emniyet Müdürlüğüne müracaat ederek işlemi tamamlarlar.

Çalışanlar için:

a) Başvuru dilekçesi

b) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

c) 1 adet fotoğraf,

Yukarıdaki belgeleri(çalışanlar/birinci derece yakınları) Personel Daire Başkanlığına teslim eder, Üniversitemiz tarafından

doldurulup onaylanmış ve mühürlenmiş olan form, Nüfus Cüzdanı ve 2 adet (Biyometrik özelliklere sahip) fotoğraf, Varsa

mevcut pasaportları ile İl Emniyet Müdürlüğüne müracaat ederek işlemi tamamlarlar. Ayrıntılı bilgiye epasaport.egm.gov.tr 

adresinden ulaşabilirsiniz.

 

 

3.Hizmet damgalı (Gri) pasaport alabilmek için nereye müracaat etmem gerekir?

Öncelikle yurtdışında görevlendirildiğine dair ilgili yönetim kurulu kararının ya da rektörlük Olurunun alınmış olması

gerekir. Görevlendirme yapıldıktan sonra Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu veya Hususi Damgalı Pasaport Talep Formu 

üzerinde belirtilen belgeleri tedarik ederek Personel Daire Başkanlığı’na müracaat edilir.


Oluşturma: 19 Nisan 2018